Programa Re-Acciona 2022

Feder Investimento Empresarial 2014 - 2020

XUNTA DE GALICIA. igape. galicia. UNION EUROPEA. Axudas do Igape Galicia Exporta Empresas Esta empresa foi beneficiaria dunha axuda do programa do Igape Galicia Exporta Empresas. O obxectivo principal destas axudas é incentivar e estimular o comercio exterior galego e a internacionalización das pemes galegas. O resultado que se pretende é aumentar a base de empresas exportadoras e consolidar a presenza de empresas galegas nos mercados internacionais. Operación cofinanciada pola Unión Europea Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020. Conseguir un tecido empresarial máis competitivo. Unha maneira de facer Europa

XUNTA DE GALICIA. Igape. galicia. UNIÓN EUROPEA. Axudas do Igape Programa Plan Foexga 2017-2018. Esta empresa participa nun proxecto de internacionalización a través do programa do Igape Plan Foexga 2017-2018. O obxectivo principal destas axudas é incentivar e estimular o comercio exterior galego e a internacionalización das pemes galegas. O resultado que se pretende é aumentar a base de empresas exportadoras e consolidar a presenza de empresas galegas nos mercados internacionais. Operación cofinanciada pola Unión Europea. Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020. Conseguir un tecido empresarial máis competitivo. Unha maneira de facer Europa.

PROXECTO COFINANCIADO POR IGAPE, XUNTA DE GALICIA E FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL DO PROGRAMA OPERATIVO 2014-2020. XUNTA DE GALICIA .Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional. igape. galicia. Unha maneira de facer Europa. UNION EUROPEA. EXPEDIENTE IG230.2016.1.176. Actuacións de promoción: participación feiras. FERIA PROFESIONAL DEL MUEBLE DE ZARAGOZA. Participación na Feira profesional do moble de Zaragoza, incluida no calendario de feiras internacionais da Secretaría de Estado de Comercio. CONVOCATORIA 2016 DAS AXUDAS DO IGAPE PARA A EXECUCIÓN DE ACCIÓNS DE PROMOCIÓN EXTERIOR DAS EMPRESAS GALEGAS (GALICIA EXPORTA EMPRESAS), COFINANCIADAS POLO FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL NO.MARCO DO PROGRAMA OPERATIVO FEDER GALICIA 2014-2020.

Esta empresa, participa en un proyecto de internacionalización, operación cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, programa operativo FEDER Galicia 2014-2020.

EUROPA.png

Como apoyo al proceso de internacionalización, COLTERXY, S.L., tiene ayuda concedida por la Xunta de Galicia a través del IGAPE cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del programa operativo FEDER de Galicia 2014-2020, OT3 Conseguir un tejido empresarial más competitivo. Una manera de hacer Europa. El objetivo principal de estas ayudas es incentivar y estimular el comercio exterior gallego y la internacionalización de las pymes gallegas. El resultado que se pretende es aumentar la base de empresas exportadoras y consolidar la presencia de empresas gallegas en los mercados internacionales.

XUNTA DE GALICIA. igape. galicia. UNIÓN EUROPEA. Programa Re-Acciona: servizos de análise do potencial competitivo, profesionalización e desenvolvemento estratéxico Esta empresa participa no Programa Re-Acciona, cuxo resultado é favorecer o crecemento e consolidación das PEME, mellorando a súa financiación, tecnoloxía e acceso a servizos de apoio avanzados. Operación cofinanciada pola Unión Europea Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020. Conseguir un tecido empresarial máis competitivo. Unha maneira de facer Europa